Duben 2016

Hornictví v Hovoranech

23. dubna 2016 v 19:41 | Jan Kuchyňka
Před 192 lety začala těžba lignitu na Slovácku
Hornická činnost v okolí obce Hovorany začala v r. 1824 - tímto podnikání začaly císařské rodinné statky.
V katastrech Hovorany a Čejč se do této činnosti zapojilo rodinné panství rytířů von Neuwall v r. 1841.
V rozvojovém období - letech 1830 - 1860 se do hornického podnikání zapojily měšťanské rodiny v obcích:
Lužice, Žeravice, Kelčany, Šardice, Dubňany, Bzenec. Po r. 1880 šlechtické rody prodávají své doly
akciovým společnostem a vznikají dvě těžařské lokality:
- v r. 1895 v Dubňanech
- v r. 1916 v Miloticích
Jednotlivé doly byly v těchto obcích:
Dubńany, Mutěnice, Bzenec, Lužice, Ratíškovice, Rohatec, Milotice, Kyjov, Kelčany, Žeravice, Ježov,
Hovorany, Čejč, Šardice.

V Hovoranech to byly tyto doly:
1841 - Žleby, Petr
1870 - Barbora
1906 - Karel
1945 - Všemoc Boží (Obránci míru I) uzavřeno v r. 1964
1964 - Obránci míru II - uzavřeno v r. 1984

V r. 1932 vstupuje mezi těžaře firma Baťa - jednak skupuje báňská oprávnění dosavadních provozovatelů,
jednak sám otvírá nový důl Tomáš v Ratiškovicích. Na konci 2. světové války koncern Baťa vlastnil 6,
z celkového počtu 15 dolů, které byly od r. 1945 provozovány národním podnikem Rosické a jihomoravské
doly, později Jihomoravskými lignitovými doly Hodonín.

Rozvojové údobí těžby, začínající otevřením prvních dolů na hodonínském panství císařské rodiny v r. 1841
a jejich provozování až do sedmdesátých let 19 století, mělo vyjímečně příznívé podmínky pro rozvíjející
se průmysl Moravy a Rakouska i samotné Vídně. Až do r. 1860 se topilo lignitem i v lokomotivách
Severní dráhy, která jej rozvážela do široké oblasti - Vídeň, Bratislava, Olomouc, Zlín
a byl tak umožněn jejich průmyslový rozvoj.
Lignitem se topilo nejen v Elektrárně Hodonín, ale i ve všech okolních průmyslových podnicích
a v domácnostech až do 23.12.2009, kdy byla ukončena těžba na posledním dole v regionu
Mír v Mikulčicích.

Výše těžba lignitu:
1851 - 32.800 t
1874 - 103.000 t
1902 - 176.000 t
1915 - 254.000 t
1937 - 466.700 t
1943 - 675.000 t
1974 - 2.060.000 t
2008 - 500.000 t

V dolech v letech 1841 - 1905 pracovalo 500 - 700 pracovníků a tato práce byla zpravidla vedlejším
sezónním zaměstnáním vesnické chudiny a drobných držitelů půdy. S otvíráním nových dolů se zvyšoval
i počet pracovníů - v letech 1970 - 1993 dosáhl jejich počet 3.750 a JLD, s.p. Hodonín byl mezi
nejvýznamnějšími a největšími zaměstnavately v Jihomoravském kraji.
V r. 1990 byl zahájen útlum těžby lignitu - postupně byly uzavřeny
doly Osvobození v Ratíškovicích, Dukla v Šardicích, 1. máj v Dubňanech...zůstal jen Mír Mikulčice,
který byl 1.1.1995 zprivatizován a jeho činnost byla ukončena 23.12.2009 a tím i veškerá těžba lignitu.

Více inf.:
http://miroslavbedan.webz.cz/mypage/kyjovska-sloj.htm
http://www.zivlyzeme.estranky.cz/clanky/aktuality/lignit---symbol-slovacke-minulosti-.html
http://www.uvr.cz/lignit-2/historie/
http://www.zdarbuh.cz/reviry/jld/vystavba-dolu-obranci-miru-v-hovoranech/
http://www.zdarbuh.cz/reviry/jld/vystavba-dolu-1-maj-v-dubnanech/
http://sardice.cz/hornicka-cinnost
http://www.hornictvi.info/histhor/lokality/mikmir/mikmir.htm