Leden 2015

DĚTI SE UČÍ

31. ledna 2015 v 12:39 | Jan Kuchyňka
Báseň, která obletěla svět, byla autorce Dorothy Law Nolteové poprvé publikována v r. 1954.
Báseň, která není pouhou básní a kterou by se měli rodiče a vychovatelé naučit zpaměti,
a především uskutečnit to, co se v ní říká:

Jestliže děti žijí s kritikami, naučí se odsuzovat.
Jestliže děti žijí s nepřátelstvím, naučí se bojovat.
Jestliže děti žijí se strachem, naučí se být úzkostné.
Jestliže děti žijí se soucitem, naučí se sebelítosti.
Jestliže děti žijí se směšností, naučí se být nesmělé.
Jestliže děti žijí se žárlivostí, naučí se cítit závist.
Jestliže děti žijí s ostudou, naučí se cítit vinnými.
Jestliže děti žijí s povzbuzováním, naučí se sebejistotě.
Jestliže děti žijí s tolerancí, naučí se být trpělivé.
Jestliže děti žijí s chválou, naučí se oceňovat.
Jestliže děti žijí s přijetím, naučí se milovat.
Jestliže děti žijí se souhlasem, naučí se mít rády samy sebe.
Jestliže děti žijí s uznáním, naučí se tomu, že je dobré mít nějaký cíl.
Jestliže deti žijí s dělením se, naučí se být velkorysé.
Jestliže deti žijí s poctivostí, naučí se být upřímné.
Jestliže děti žijí s korektností, naučí se, co je spravedlnost.
Jestliže děti žijí s laskavostí a s tím, že si jich někdo váží, naučí se úctě.
Jestliže děti žijí s jistotou, naučí se důvěřovat sobě a bližnímu.
Jestliže děti žijí s dobrotivostí, naučí se, že svět je krásným místem pro život.

Miluji teplo, chci na zimu odjet do tepla

29. ledna 2015 v 20:28 | Jan Kuchyňka
Je to každý podzim to samé - brrrr přichází zima. Chci na zimu odjet do tepla. Uplynul další rok a můj sen o teple je stále je sen. Říkal jsem, co dělám špatně? Přece nemůže být tak složité vydělat si dost peněz a pak na zimu odjet do tepla. Znovu a znovu jsem hledal práci. A pak mi to došlo! Mám to každý den před očima. Vždyť internet je tím největším a nejúžasnějším zaměstnavatelem na vydělávání peněz:
1/ Jak napsat neodolatelnou nabídku a o 300% zvýšit její účinek?
Tento program je určen všem, kteří potřebují zvýšit prodej a zejména odezvu na jejich obchodní nabídky. Po přečtení eBooku se naučí napsat doslova neodolatelnou nabídku, díky které vydělají více peněz a ušetří více svého času. Vytvoří nabídky, které můžou využít opakovaně a bez nutnosti platit drahého copywritera. Oproti konkurenci získají obrovskou výhodu. Výhodu, kterou u nás 95% firem nezná:
2/ Dynamika Bohatství
Profil Dynamiky bohatství poskytuje jediný osobnostní profil, který vám přesně ukáže jakou strategii potřebujete následovat, abyste rozvinuli svůj přirozený podnikatelský talent a vybudovali své bohatství:
3/ Affiliate Academy
Unikátní kurz, který vás provede krok za krokem spuštěním a správou provizního programu. Vhodné pro všechny, kdo provozují jakékoli stránky, přes které si lze objednat placené produkty:
4/ Feng Shui Academy
Škola Feng Shui v několika ročnících od "sám sobě mistrem Feng Shui" po profesionálního konzultanta Feng Shui. Studenti si sami vyberou jak hluboko chtějí znát umění Feng Shui. Jestli je pro ně důležitá znalost svého prostředí a schopnost nastavovat si věci v bytě pro svůj osobní život, nebo je Feng Shui zaujalo natolik, že by rádi pomáhali dalším ve svém okolí s jejich životy.
5/ Jak napsat eBook a Jak prodávat eBook
"Jak napsat eBook za 14 dní" je eBook, ve kterém se naučíte postup, díky kterému krok za krokem napíšete za 14 dní svůj vlastní eBook, a to jak pro účely budování databáze, tak eBook, který můžete následně prodávat. V eBooku "Jak úspěšně prodávat eBook" se naučíte, jak eBook nebo jakýkoli další produkt prodávat online:
6/ Kniha "Podnikání z pláže"
7/ Jak dělat video marketing na YouTube
Jak dělat videomarketing na YouTube je eBook, ve kterém se naučíte přesné postupy, jak díky VIDEO marketingu přitahovat na Váš web více návštěvníků a VYDĚLÁVAT tak v roce 2015 více peněz s minimem investic:

Nejbohatší muž v Babyloně

27. ledna 2015 v 9:17 | Jan Kuchyňka
Knihu "Nejbohatší muž v Babyloně" napsal George S.Clason již v r. 1926. V této knize se dovíte to, co nás ve škole neučili - bohužel ani na S.Š., dokonce ani na V.Š.E. Nejlépe to popisuje sám autor v předmluvě:
"Prosperita národa záleží na finančním úspěchu každého jedince. Tato kniha se zabývá osobním zdarem každého z nás, protože blahobyt je výsledkem lidských snah a schopností. Klíčem k úspěchu je správná příprava, v níž by měly být v souladu naše názory a činy.
Kniha by měla přispět k naplnění peněženek a k dobrému pochopení ekonomických zákonů, měla by nabídnout rady těm, kteří se snaží uspět při získávání, udržení a rozšiřování kapitálu.
Vrátíme se tedy do Babylonu, kolébky civilizace, kde se zrodily i základy finančnictví, které jsou uznávany a užívány dodnes.
Autor by si velice přál, aby je čtenáři přijali a s jejich pomocí vyřešili své problémy. Těm, kteří se o získané poznatky podělí s přáteli, zaměstnanci nebo partnery, srdečně děkuje. Důkaz, že úspěchu dosáhnl člověk, který zkušenosti a zásady použil v praktickém životě, mu přináší největší zadostiučinění.
Babylon se stal nejbohatším městem starověku, protože jeho obyvatelé byli nejbohatšími lidmi své doby. Uměli ocenit hodnotu peněz, znali zákon o zisku a tvorbě úspor, řídili se pravidlem, že peníze dělají peníze. Dokázali to, po čem všichni toužíme - mít bezpečné zajištěnou budoucnost."
Nejlepší kniha, která byla na téma bohatství napsána. Je vynikající inspiraci a návodem, jak zbohatnout!

Rozk(l)rádání státu

26. ledna 2015 v 19:18 | Jan Kuchyňka
"Známá česká politoložka PROF.PHDr.Vladimíra Dvořáková,CSc., ve své knize: "ROZK(L)RÁDÁNÍ STÁTU", hledá odpověď na řadu otázek, které si veřejnost klade - Co se v této zemi děje - proč tomu tak je a zda existuje řešení. V sérii krátkých textů pojmenovává nešvary bující ve společnosti, hledá jejich kořeny a pro názornost a snažší porozumění uvádí množství konkrétních příkladů z politické scény.
...naše demokracie velmi připomíná slavné Potěmkinovi vesnice. Na povrchu vše vypadá takřka normálně, ale jde jen o virtuální realitu, o jakousi zkarikovanou podobu demokracie...
V závěrečné části knihy autorka nastiňuje CO S TÍM - KDO může učinit změnu, CO musí změna obsahovat a JAK ji prosadit".

Bylo Česko?

26. ledna 2015 v 8:33 | Jan Kuchyňka
Tento příspěk napsal Tomas Bata, je tak alarmující, že považují za nutné, jej co nejvíce rozšířit, cituji:
"Malá dcerka se v roce 2513 ptá svého otce:
Tati, dneska jsem zaslechla, že prý kdysi žili v nějakých Čechách nějací
Češi, slyšels o tom něco?
Samozřejmě maličká, prý právě podle nich se dnes říká: "ty seš blbej jako
Čech!"
Aha a kde ty Čechy byly?
No, to se přesně neví, ale asi někde ve střední Evropě.
A to vážně byli tak blbí?
Asi ano, prcku, podle pověstí si prý rozprodali a vytunelovali vlastní zemi, jejich vláda nechala lidi umírat, protože náklady na léčení si nemohl slušný člověk dovolit a pokud ano, brzy zemřel zadlužený hladem, protože lichvářství bylo posvěceno
na byznys. Za vrcholné představitele si postupně volili kdejakého lumpa, jeden prezident dokonce pustil lumpy a darebáky ještě dříve než je stihli potrestat a zabavit jim, co nakradli. Ti Češi si zlikvidovali zemědělství a průmysl a tím vzali lidem práci. Prodávali jedovatý alkohol, dováželi a draze prodávali odporné a nezdravé potraviny z jiných zemí jen proto, že byly levné a dalo se na nich zbohatnout. Kdo se bránil útočníkovi, toho zavřeli a útočník byl ponechán na svobodě a ještě odškodněn. Vyživovali si z vlastní kapsy cikány, církev a jiné darebáky, a stali se poskoky cizích mocností. Dokonce i zákony dělali takové, aby vyvolení mohli beztrestně krást a prostí lidé to spláceli z obrovských a nesmyslných daní. Ale nejspíš to jsou jenom povídačky, tomu se nedá věřit.To se jenom tak říká, víš, protože podle výpočtů tak blbý nikdo ani být nemůže!"
... mám velké obavy, že tak se budou zvídavé děti ptát mnohem dříve než v r. 2513...

Erich Fromm

25. ledna 2015 v 21:03 | Jan Kuchyňka
Knihu "Mít nebo být?" napsal Erich Fromm v r. 1976. U nás byla vydána až v r. 1992. Když jsem ji četl poprvé v r. 1993, tak jsem její obsah nedocenil a nepochopil. Teď, když jsem dočetl, začínám chápat.
Cituji z úvodníku knihy: "Vzhledem k tomu, že Erich Fromm tuto knihu psal po čtyřicetiletém pobytu v nejvyspělejší zemi světa, by se mohlo zdát, že jeho kritika nadprodukce bude pro nás hudbou budoucnosti, a to zřejmě velmi daleké. Z omylu nás vyvádí sám autor, když říká, že hrozba za neomezeným konzumenstvím - jež leží v kořenech hrozící ekologické katastrofy i katastrofických vztahů mezi lidma - "není nikde tak živá, jako v zemích, kde se ještě buržoazní sen nenaplnil". A tak platí i pro nás Frommova nemilosrdná kritika excesů tržního hospodářství, projevující se především v převažující orientaci mít- od majetku a moci, až po druhého člověka, který nás zajímá jen potud, pokud od něho můžeme získat jmění, slávu, či sexuální rozkoš. Za tuto dravou hrabivost a lačnost však lidé draze platí - úzkostí a stresy, morální a psychickou degradací, neboť člověk už není to, co je, ale to, co má, a jelikož nemůže mít všechno, nemůže také být úplně šťastný. Vždy se totiž najde něco, co mu chybí, co nemá.
Jak tedy dospět k ekonomické prosperitě a přitom se vyhnout tomu, aby se naše společnost stala společností lidí notoricky nešťastných, osamělých, deprimovaných, destruktivních, závislých, závistivých a bezohledných?
Jednou z možností je podle Fromma radikální změna chrakterové orientace člověka z mítna být - ze štvance chtivosti se stát člověkem orientovaným na rozvoj svých bytostných tvůrčích sil, který se řídí svým svědomím a osobní zodpovědností k sobě samému i k svým bližním.
Naslouchejme tedy pozorně zkušenému lékaři lidských duší, apoštolu lásky a soucitu s lidskou nedokonalostí - Erichu Frommovi. Učí nás totiž jak zabránit naší vlastní zkáze, jež nám stále ještě hrozí."

Citronovo-česnekový zázrak

21. ledna 2015 v 9:25 | Jan Kuchyňka
Vždy v předjarním čase jsem býval hodně nemocen. Nachlazení, chřipka, angína a pak nekonečný kašel a rýma.
Před 5 lety mi dala moje kamarádka tento recept na "Citronovo-česnekový zázrak". Jak samotná příroda, tak i tento nápoj je zázrak. Tento recept vyšel v časopisu "Moje zahrádka" v rubrice "Zdraví z přírody" a poslal jej tam Miroslav Putta z Vansdorfu:

"CITROVO-ČESNEKOVÝ ZÁZRAK. Tuto levnou a neškodnou léčivou kůru by měl člověk podstoupit každý rok. Účinek citronu a česneku se navzájem zesiluje. Přípravek odstraňuje vápník a tuk usazený v těle a cévách, posiluje srdce a upravuje tlak. Po třech týdnech pití pocítíš v těle příjemné omlazení. Zvápenatění a vedlejší příznaky, jako je zhoršený zrak nebo sluchové potíže, se postupně zmenšují a odcházejí. Účinek se projeví tak, že člověk může zase dobře spát a nemusí v noci běhat na záchod. Přebytečný vápník v těle se rozpustí. Po třech týdnech užívání by měl člověk kůru na osm dní přerušit a potom zase tři týdny pokračovat. Když nápoj užíváš podle návodu, zápach česneku není vůbec cítit.

Pročisťující nápoj
SUROVINY
5 celých citronů, 30 stroužků česneku, 1 l vody
POSTUP
- citrony oloupej a nakrájej je na malé kousky. Česnek oloupej a nakrájej na půlky.
- všechny suroviny umixuj na kaši. Tu nalej do vody a nech projít varem. Poté hned směs odstav.
- směs přeceď přes sítko a nalej do láhve. Skladuj na chladném místě, nejlépe v ledničce.
UŽÍVÁNÍ
- pij denně před jídlem 2 cl ( 1 malá štamprle ). Buď ráno před snídaní, nebo před obědem."

Můj životní příběh II.

21. ledna 2015 v 8:06 | Jan Kuchyňka
V r. 1993 končil "Útlumový program státního podniku". O práci přišlo 3.500 zaměstnanců. 12 let života.. Začal jsem tam v r.1981 jako pomocný dělník. Pracoval jsem postupně ve všech provozech a pak i jako zástupce vedoucího úseku. Vždy jsem byl rebel. Chtěl jsem vše vylepšovat. Hned po revoluci v r. 1990 jsem byl zvolen předsedou odborů na závodě. V r. 1992 předsedou odborů na podniku. V letech 1991 - 1993 jsem setkával s českou"politickou elitou". Jejich názory a jejich realizace byly šílené. Následky katastrofální. Odolal jsem všem "lákavým nabídkám" vstoupit do politické strany.
Hned po vyhazovu v r. 1993, jsem začal podnikat. Začal jsem dělat něco, co jsem se nikdy neučil. Ani v rodině, ani na základní a středních školách. Také to tak dopadlo. Všechno bylo zničeno. Znovu a znovu jsem začínal klasické podnikání od nuly. Vybudoval jsem fungující podnik. Věnoval jsem mu svůj čas a všechen svůj um. Pracoval jsem min. 18 hod.denně a 365 dnů v roce. Výsledek mě neuspokojoval. Až jsem to konečně pochopil! Tudy cesta nevede. Pak mě známí přivedli ke klasickému MLM podnikání. Však to většina z Vás zná. Jmenný seznam! Telefonování! Prezentace v obýváku! Schůzky po kavárnách! Vydělal jsem si i nějaké peníze. Bylo to velmi vyčerpávájící...
Postupně jsem se naučil na počítači. Zapojil jsem se do několika MLM systémů.
Vždy ke konci roku začnu hodnit uplynulý rok. Přetřídím nepotřebné věci a odvezu je charitě. Totéž udělám i s PRACÍ NA INTERNETU s jednotlivými MLM. Vždy se všemu a všem lidem i každému MLM projektu věnuji celý. Když něco dělám, tak na 100% s optimismem, elánem, nadšením...Takže - ke konci r. 2014 jsem ukončil své působení v projektech MLM, které mně nefungovali. Rozešla se se mnou milovaná žena... Pokazilo se mi auto... Byl jsem z toho velmi nešťastný. Bylo mi hrozně! V hlavě jsem měl zmatek: "CO DĚLÁM ŠPATNĚ?!"
Hledal jsem nové výzvy, nové příležitosti. Moje nedůvěra byla ohromná! Vše jsem si důkladně prověřoval. A najednou: jedna nabídka začala vyčnívat. Čím více jsem si JI prověřoval, četl blog jejího autora, emaily, tak rostlo moje nadšení! Hledal jsem "jen" příležitost a našel jsem ŘEŠENÍ! mých problémů.
Spolupracuji s organizací - práce z domova - která mě inspiruje. Věří v jiný způsob myšlení. Mění svět k lepšímu. Dělá smysluplné věci jednoduše a srozumitelně. Vede lidi ke spolupráci, sdílení, zaměstnanosti, soběstačnosti, nezávislosti.


ŽIVOTNÍ POSLÁNÍ

20. ledna 2015 v 9:44 | Jan Kuchyňka
Můj životní příběh I.
7.třída ZŠ Hovorany. Jaro roku 1972. Paní učitelka zadala úkol. Napište ÚVAHU. O čem chcete. Venku byl nádherný slunečný den. Těšil jsem! Až skončí vyučování. Doma udělám nejnutnější povinnosti. Naškrábu úkoly. Pomůžu něco rodičům a hurá ven. Příroda. Hřiště. Hry! A už děvčata se začala "plést" do života. Nádherné roky!
ÚVAHA! PROČ? O ČEM? A najednou tužka sama napsala nadpis: "PROČ NEJSEM ŠŤASTNÝ?" . Psal jsem o tom, že nemohu být šťastný, když jsou stále války. Lidé si ubližují. Devastují přírodu. Děti umírají hlady. Budu šťastný až se to změní. Budu se snažit to vše změnit. Ocenění 1/3. 1 za úvahu. 3 za pravopis.
Tehdy jsem ani netušil. Stanovil jsem si cestu. Smysl života. Pomáhat lidem. Chránit přírodu. Měnit svět k lepšímu...
Uplynulo 43.let. Svět se hodně změnil. Věda. Technologie. Lety do vesmíru. Internet. Globalizace. Vměšování. Stále umírají děti a lidé nemocemi, hladem, ale i ve válkách. Nedávno v Jugoslávii. Teď na Ukrajině. Zodpovědní podněcují nenávist. Zaslepeni mocí. Penězi.. Rozděl a panuj! Znič a buduj! Chléb a hry. Většina mlčí. Jedinci burcují. NĚKDY NĚCO NĚKDO je musí spojit. Až pak budou změny.
Taky jsem se změnil. JSEM ŠŤASTNÝ! S lidmi s kterými jsem a žiji. Miluji. Stále chci měnit svět a věřím, že se nám to daří. Pomáhám nejbližším i neznámým. Pomohl jsem vytvořit několik smysluplných projektů spolek a Soběstačnost.
Spolupracuji s organizací - práce z domova - která mě inspiruje. Věří v jiný způsob myšlení. Mění svět k lepšímu. Dělá smysluplné věci jednoduše a srozumitelně. Vede lidi ke spolupráci, sdílení, zaměstnanosti, soběstačnosti, nezávislosti.